Håndværker

CNC Maskine – Hvad er det egentligt?

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control, og det referer til de produktionsmaskiner, der ved hjælp af computerinstrukser kan fremstille avancerede og ensartede dele i en lang række materialer så som plast, metal, træ, glas eller skum – i mange forskellige udformninger.
Det vil altså sige, at en CNC-maskine er computerstyret og derved udfører en række forprogrammerede sekvenser af maskinstyringsinstrukser – og så kaldes selve udførslen for CNC-bearbejdning.

Hvad bruges CNC til?
CNC, altså Computer Numerical Control, bruges til mange forskellige fremstillingsformer, hvor de mest udbredte er CNC fræsning, CNC drejning og CNC bukning. CNC fræsning anvendes til fremstilling af emner med plane og krumme overflader. CNC drejning minder meget om CNC fræsning, da formålet er stort set det samme, metoden er blot en smule anderledes, mens CNC bukning derimod er mere til udføring af store bestillinger, fordi det kan udføres både koldt og varmt og er den hurtigste metode.

Fordele ved CNC bearbejdning
Der er mange gode grunde til at investere i en CNC-maskine. Et CNC bearbejdningscenter giver nemlig mange fordele sammenlignet med manuel bearbejdning; først og fremmest går hele processen betydeligt hurtigere, og så er der en meget lav fejlkvote. Det betyder altså øget effektivitet og hurtigere levering.

En CNC-maskine kan også håndtere mere komplicerede emner, end det er muligt ved manuel bearbejdning. Der er nemlig visse geometrier, som kurver, radier og elipser, som kun kan udføres rationelt og præcist i en CNC-maskine, hvor akserne kan bevæges simultant.

En CNC-maskine vil også medføre, at der bruges minimal tid på håndtering af produkter, da de kan bearbejdes i én arbejdsgang, samtidig med at medarbejderne frigøres til at kunne udføre andet arbejde. Det betyder også, at de ansattes arbejdsmiljø forbedres, fordi ensidigt arbejde og tunge løft vil blive minimeret. De skånes derudover også for støj og andre skadelige påvirkninger og får et generelt bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.

Sidst men ikke mindst, resulterer de automatiserede processer også i en lavere stykpris og dermed en forbedret konkurrenceevne – og uanset tid på døgnet eller året, kan emnerne produceres til samme pris.

En del danske firmaer tilbyder professionel CNC arbejde, herunder Blunico fra Horsens

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *